جدیدترین اخبار
{f:tip}
برگزاری دوره آموزش علوم اعصاب ایبرو (IBRO) در گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس
دوره آموزش علوم اعصاب ایبرو (از سطح پایه تا پیشرفته) با حضور اساتید برجسته‌ای از کشورهای آمریکا، انگلستان و آلمان از 4 تا 12 مهرماه 97 در گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد. 17 تير 1397
{f:tip}
جلسه دفاع از رسانه:آقای سید حمید موسوی، گروه بیوشیمی بالینی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای سید حمید موسوی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. 17 تير 1397
{f:tip}
جلسه دفاع از رسانه:خانم ناهید شعاعی شیره جینی، گروه زیست فناوری پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم ناهید شعاعی شیره جینی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست فناوری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. 6 تير 1397
{f:tip}
جلسه دفاع از رسانه:آقای سید خلیل شکوهی مصطفوی ،گروه باکتری شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سیمه سجادی بر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. بر دانشجوی مقطع دکتری رشته باکتری شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. 6 تير 1397
{f:tip}
معرفی اخبار مهم کانون پتنت ایران در حوزه‌های مختلف فناوری
نماینده کانون پتنت ایران به معرفی اخبار مهم این کانون در حوزه‌های مختلف فناوری پرداخت.30 خرداد 1397