زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
حسین نادری منش بیو فیزیك استاد نانو بیوتكنولوژی میکرو و نانوفلوئیدیک/Lab on a chip دارورسانی به کمک نانوحاملها (نانوپپتیدها و پلیمرها)- کاربرد سلولهای بنیادی در نانوبیوتکنولوژی استفاده از روشهای میکروسکوپی و اسپکتروسکپی در بررسی فرایندهای زیستی در مقیاس نانو
مریم نیکخواه نانو بیوتكنولوژی دانشیار نانو بیوتكنولوژی - طراحی و ساخت نانو بیوسنسورها - نانوسامانه های انتقال دارو ساخت نانوسامانه های دارویی برای درمان بیماریهای تحلیل برنده عصبی
مهرداد بهمنش ژنتیك استاد نانو بیوتكنولوژی Nanomedicine -ساخت سامانه های انتقال دارو - مهندسی بافت
مجید صادقی زاده ژنتیك استاد نانو بیوتكنولوژی طراحی و ساخت نانو حاملها برای انتقال دارو و ترمیم زخم کاربرد نانوحامل ها در کاهش سمیت و افزایش اثربخشی داروهای شیمی درمانی
سامان حسینخانی بیوشیمی استاد نانو بیوتكنولوژی طراحی و ساخت نانو بیو سنسور طراحی و ساخت نانو حامل های پپتیدی برای انتقال ژن
بیژن رنجبر بیوفیزیك استاد نانو بیوتكنولوژی طراحی و ساخت نانو حسگرهای زیستی ساخت و طراحی نانو ساختارهای اسید نوکلئیکی و آنالیز بیوفیزیکی آنها
خسرو خواجه بیوشیمی استاد نانو بیوتكنولوژی تثبیت آنزیم ‌ها بر نانو ذرات و استفاده از آن در زیست حسگر بر اساس الکتروشیمی و SPR آنزیم هاو پروتئین های دارویی: ساخت و انتقال در نانو ذرات
طاهره توحیدی مقدم ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) استادیار نانو بيوتكنولوژي ساخت نانو داربست های هیبریدی پلاسمونیک با کاربرد در مهندسی بافت و درمان سرطان طراحی و ساخت نانوبیوسنسورهای میله ای طلا برای تشخیص بیماری ها
الناز تمجید شبستری ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) استادیار نانو بيوتكنولوژي مهندسی بافت و طب ترمیمی مبتنی بر داربست های هوشمند نانوکامپوزیتی، زیست مواد و سلولهای بنیادی ردیابی سلولهای بنیادی با استفاده از نانو سامانه های زیست سازگار