زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
حسین نادری منش بیوفیزیک استاد ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) 1-میکرو و نانوفلوئیدیک /lab on a chip دارورسانی به کمک نانوحاملها (نانوپپتیدها و پلیمرها) 2- کاربرد سلولهای بنیادی در نانوبیوتکنولوژی استفاده از روشهای میکروسکپی واسپکتروسکوپی در بررسی فرایندهای زیستی در مقیاس نانو
بیژن رنجبر بیوفیزیک استاد ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) طراحی و ساخت نانو حسگرهای زیستی طراحی و ساخت نانو ساختارهای اسید نوکلئیکی وآنالیز بیوفیزیکی آنها
خسرو خواجه بیوشیمی استاد ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) تثبیت آنزیمها برنانو ذرات واستفاده از آن در زیست حسگر بر اساس الکتروشیمی و SPR آنزیم ها و پروتئین های دارویی: ساخت و انتقال در نانوذرات
سامان حسینخانی بیوشیمی استاد ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) طراحی و ساخت نانو بیوسنسور طراحی و ساخت نانو حاملهای پپتیدی برای انتقال ژن
مجید صادقی زاده ژنتیک استاد ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) طراحی وساخت نانوحاملهای برای انتقال دارو و ترمیم زخم کاربرد نانوحاملها در کاهش سمیت وافزایش اثربخشی داروهای شیمی درمانی
مهرداد بهمنش ژنتیک دانشیار ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) Nanomedicine ساخت سامانه های انتقال دارو مهندسی بافت
مریم نیکخواه نانوبیوتکنولوژی استادیار ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) طراحی وساخت نانوبیوسنسورها - نانوسامانه های انتقال دارو بررسی خودتجمعی پروتئین های دخیل در بیماریهای تحلیل برنده عصبی
طاهره توحیدی مقدم نانوبیوتکنولوژی استادیار ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) ساخت نانوداربست های هیبریدی پلاسمونیک با کاربرد در مهندسی بافت ودرمان سرطان طراحی وساخت نانوبیوسنسورهای میله ای طلا برای تشخیص بیماریها
الناز تمجید شبستری نانوبیوتکنولوژی استادیار ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) مهندسی بافت و طب ترمیمی مبتنی بر داربستهای هوشمند نانوکامپوزیتی ، زیست مواد وسلولهای بنیادی ردیابی سلولهای بنیادی با استفاده از نانوسامانه های زیست سازگار