زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
جواد ظهیری بیو فیزیك استادیار بیو فیزیك سیستم بیولوژی یادگیری ماشین
مجید تقدیر بیو فیزیك استادیار بیو فیزیك طراحی پپتیدهای دارویی و بیو فیزیک محاسباتی شبیه سازی بافتهای مصنوعی
سیدشهریار عرب بیو فیزیك استادیار بیو فیزیك بیوانفورماتیک ساختاری طراحی پروتئین و پپتید
پرویز عبدالمالکی بیو فیزیك استاد بیو فیزیك بیوالکترومغناطیس بیوفیزیک محاسباتی
بیژن رنجبر بیو فیزیك استاد بیو فیزیك مطالعات ساختاری و عملکردی ماکرومولکولهای حیاتی نانو بیوتکنولوژی
حسین نادری منش بیو فیزیك استاد بیو فیزیك ساختار و مهندسی ماکرومولکولها (پروتئین) پروتیومیکس- بیوفیزیک سلولی (سلولهای بنیادی) تعیین ساختار فضایی با NMR-X-ray