آزمایشگاه‌ها


 

ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه تلفن محل استقرار شماره اتاق
1 بیوفیزیک مولکولی دکتر حسین نادری منش   ط 1 - ض غربی 5116
5117
5118
2 بیوترمودینامیک و زیست‌شناسی محاسباتی دکتر بیژن رنجبر 3421 ط 1 - ض شرقی 4101
4109
3 بیوالکترومغناطیس و مدلسازی کامپیوتری دکتر پرویز عبدالمالکی 4466
4467
ط همکف - ض 4007
4008
4 بيوانفورماتيك دكتر سيد شهريار عرب