متن کامل خبر


 
دفاعیات تیرماه 1396

خلاصه خبر:

  1. عنوان : بررسي تاثير تركيبات شيميايي موجود در روان كننده ها بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي آن ها با استفاده از روش هاي اسپكتروسكوپي ,كروماتوگرافي و كمومتريكس
    استاد راهنما: دکتر احمد مانی
    استاد مشاور : دکتر یداله یمینی
    نام دانشجو: سمانه احسانی
    مقطع : کارشناسی ارشد
    رشته :شیمی تجزیه
    تاریخ دفاع: 21/4/96 ساعت 11
  2. عنوان :افزايش جذب اپتيكي نانو ساختارهاي اكسيد فلزي با استفاده از آرايه هاي پلاسموني جهت تجزيه ي فوتو الكتروشيميايي آب
    استاد راهنما: دکتراحمد مشاعی
    استاد مشاور : دکتر جمشید حسن زاده ودکتر جهاندار رمضانی
    نام دانشجو: بهروز افتخاری نیا
    مقطع : دکتری
    رشته :فیزیک اتمی ومولکولی
    تاریخ دفاع: 17/4/96
  3. عنوان: بررسي پارامترهاي مختلف موثر بر كيفييت ساختاري پروسكايتهاي هالوژني و تأثير آنها بر عملكرد سلولهاي خورشيدي پروسكايتي
    استاد راهنما: دکتر احمدمشاعی
    نام دانشجو: نسیم محمدیان
    مقطع : دکتری
    رشته :فیزیک اتمی ومولکولی
    تاریخ دفاع: 17/4/96
  4. عنوان:ساخت لایه نازک الماس بر سطح زیر لایه استیل وبررسی برخی عوامل موثر بر آن
    استاد راهنما: دکتر رسول ملک فر
    نام دانشجو: حمید مطهری
    مقطع :دکتری
    رشته :فیزیک اتمی ومولکولی
    تاریخ دفاع: 14/4/96
    ساعت : 10صبح
  5. عنوان:سنتز وبررسي تاثير متقابل ساختار مغناطيسي - اپتيكي نانو ذرات كامپوزيتي Mn1-xZnxFe2O4/MWCNT
    استاد راهنما: دکتر احمد یزدانی
    نام دانشجو: امیر عباسی
    مقطع : کارشناسی ارشد
    رشته :فیزیک حالت جامد
    تاریخ دفاع: 14/4/96
    ساعت: 9 صبح
  6. عنوان: سنتز، پليمرهاي هادي محلول براي تهيه فيلم هاي نانو ساختار از طريق الكتروريسي و مطالعه رفتار حسگري و استخراجي آنها
    استاد راهنما: نادر علیزاده مطلق
    نام دانشجو: علیرضا اکبری نژاد
    مقطع : دکتری
    رشته :شیمی تجزیه
    تاریخ دفاع: 12/4/96
  7. عنوان: تحليل هندسي وجنبشي پهنه هاي گسلي منطقه آزاد كوه در البرز مركزي
    استاد راهنما: دکتر علی یساقی
    نام دانشجو: محمد اکبر براتی
    مقطع :کارشناسی ارشد
    رشته :زمین شناسی تکتونیک
    تاریخ دفاع: 11/4/96
14 تیر 1396 / تعداد نمایش : 921